Ücretsiz Danışma Hattı 0 850 433 03 47
  • Altınbaş Üniversitesi Türkçe
  • Altınbaş Üniversitesi English

Tüska Yetkilileri Ziyaret


Sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda ulusal ve uluslararası akreditasyon faaliyetleri, 6569 sayılı, “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında, TÜSEB bünyesinde hizmet veren Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede “TÜSKA ADSM Akreditasyon Programı”nın başarısı için tüm süreçlerin sahada test edilmesine yönelik bir pilot çalışma yürütülmesi planlanmıştır. TÜSKA tarafından gerçekleştirilecek olan ADSM Akreditasyon Programına yönelik pilot çalışmalar, sektörün temel hizmet sunucularını kapsayacak şekilde, bir kamu, bir özel ve bir üniversite ADSM’de yürütülecektir. İlgili sektör temsilcileri ile görüşmeler yapılarak, kurumlardan gelen talep, gönüllülük, isteklilik, liderlik desteği, akreditasyona uygun altyapının varlığı gibi ilkeler baz alınarak pilot çalışmaların yapılacağı kurumlar arasında Diş hastanemiz yer almaktadır. Bu kapsamda,22.02.2018 tarihinde, Ankara’da ilgili kurum yöneticileri ve kalite temsilcilerinin katılımıyla, “TÜSKA ADSM Akreditasyon Programı Pilot Uygulama Açılış ve Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirilerek pilot çalışma süreci başlatılmış olup bu sürecin yaklaşık 3 aylık bir sürede tamamlanması beklenmektedir. Bu kapsamda 12.03.2018 tarihinde Tüska yetkilileri tarafından kurumumuza ilk ziyaret gerçekleştirilmiştir.

E-BÜLTEN'E KAYDOL

E-BÜLTEN'E KAYDOL

Copyright © 2018 Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi. Tüm hakları Saklıdır.