Ücretsiz Danışma Hattı 0 850 433 03 47
  • Altınbaş Üniversitesi Türkçe
  • Altınbaş Üniversitesi English

2012’ye kadar Oral Diagnoz ve Radyoloji olan bölümün adı YÖK tarafından Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi olarak değiştirilmiştir.

Oral Diagnoz Kliniği: Tüm hastaların ilk muayenelerin yapıldığı ve hastalıkların klinik muayene, röntgen vb. görüntüleme araçları, gerektiğinde istenen laboratuvar testleri ve biyopsi aracılığıyla teşhisin konulduğu bölümdür.

Dişler, çene kemikleri ve bunları çevreleyen yumuşak dokuların sağlığının normal fonksiyonda olması genel sağlığımızı da yakından ilgilendirmektedir.

*Vücudumuzun bu bölgeyle ilgili hastalıkların teşhisi veya genel sağlıkla ilgili hastalıkların belirtisi (sistemik durum) bazen ağız içinde yumuşak dokuda veya çene kemiklerinde kendini belli edebilir. Birçok önemli hastalıklarda olduğu gibi bu bölgedeki belirtinin erken teşhisi tedavinin başarısında önemli rol oynayabilir.

*Veya bunun tersi önemli olmayan bir değişiklik bazen ciddi bir hastalığa benzetilerek tedavi denemeleriyle gereksiz zaman kaybı ve endişelenmeye yol açabilir.

Oral Diagnoz Kliniğinin görevi (Oral medicine/Ağız hastalıkları) bahsedilen değişikliklerin genel sağlıkla olan ilişkisini göz önüne alarak hastanemizde yapılacak tedavileri planlamaktır.

Oral Diagnoz Kliniğinde bu konudaki tecrübe birikimi ile Prof. Dr. Semih ÖZBAYRAK başkanlığında Ağız Hastalıklarının teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

RADYOLOJİ ÜNİTESİ

Radyolojik değerlendirmedeki amaç: muayenede görülemeyen diş, kemik, yumuşak dokudaki hastalıkların teşhis edilmesidir. Tedavi başlangıcında, tedavi süresince ve kontrol amaçlı olarak tedavi sonrasında ağız içinden röntgen çekilmesi gerekebilir.

Bu amaçla alınan röntgenler periapikal röntgen (ağız içi küçük film), ağız dışı filmler (panoramik film, sefalometrik film) ve 3 boyutlu görüntüleme amaçlı kullanılan tomografidir.

Çenelerin üç boyutlu tomografisi (Dental Volümetrik Tomografi / DVT)

Kliniğimizde radyografik olarak iki boyutta görüntülemenin yetersiz kaldığı durumlarda çeneler ve yakın çevresinin 3 boyutlu görüntülenmesinin sağlanabildiği ‘‘dental volümetrik tomografi’’ cihazı da kullanılmaktadır. Bu tomografi x-ışını kullanılarak bahsedilen bölgenin dilimlenmiş tarzda görüntüsünü gösterir. Genel tıpta kullanılan tomografi cihazlarına göre yeni tip DVT cihazları ile %90’a varan oranda daha az radyasyon ile görüntüleme gerçekleşmektedir.

Bu cihazlar diş hekimliğinin tüm alanlarında teşhis ve tedavi uygulamalarında geniş yer tutar. Elde edilen görüntülerde milimetrik düzeyde inceleme yapılır. İmplant planlamasında kemik kalitesini ve miktarını değerlendirerek doğru planlama yapmak için tomografik görüntü üzerinde ölçümler yapılır.

Bu filmlere kliniğimizin uzmanlarınca rapor yazılır. Bu işlem fakülte dışından röntgen çekimi için yönlendirilecek hastalar için de geçerlidir.

Raporlandırma ile çene kemikleri, yüz kemikleri ile ilgili tüm bulgular yazılıp ön tanı sunulur. Gerektiğinde bazı özel durumlara ek inceleme önerilerek hastalığın teşhisine katkı sağlanır.

Radyasyondan korunma

Bölümümüzde hastalarımızı radyasyondan koruma üst düzeyde dikkat edilen bir konudur. Yetişkin ve çocuk hastalar için ayrı kurşun önlük ve tiroid koruyucular kullanılmaktadır. İsteyen hastaya çekilen filmin doz karnesi verilmektedir.

Hamilelerde Röntgen Filmi Alınması;

Diş hekimliği radyolojisinde x-ışınları yalnızca baş ve boyun bölgesine yönlendirildiğinden ve dişlerle beraber her iki çeneyi de gösteren panoramik filmde (OPTG) ışın açısı yukarı doğru olduğundan rahimde (uterus) gelişmekte olan ceninin (fetus) normalde ışın alması beklenmez. Fakat bulunan ortamda oluşacak ‘yansıma radyasyonu’ da yok sayılamaz. Önemsenmeyen böylesi en küçük dozların zaman içerisindeki birikim etkisinin yapabileceği değişiklikler hiçbir zaman küçümsenmemelidir. Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu’ nun raporlarında belirttiği gibi ‘küçük dozlarda oluşabilen zararlar’ için belirli bir doz eşiği yoktur.

*Bu bakımdan Uluslararası Radyasyondan Korunma Komitesi (ICRP) prensipleri doğrultusunda teşhis için mutlak şart olan durumlarda hastalık teşhisi için gerekli koruma araçları yardımıyla ve mümkün olan en az sayıda çekilir.

(Anne adayının sağlığını ve dolayısıyla doğacak bebeğin de sağlığını olumsuz etkileyecek durumları açıklığa kavuşturmak için şart olan durumlarda).

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ Birimi Doktorlarımız

E-BÜLTEN'E KAYDOL

E-BÜLTEN'E KAYDOL

Copyright © 2018 Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi. Tüm hakları Saklıdır.
www.altinbasdis.com sitemizin son güncelleme bilgisi: 03.04.2024 13:05