Ücretsiz Danışma Hattı 0 850 433 03 47
  • Altınbaş Üniversitesi Türkçe
  • Altınbaş Üniversitesi English

Kalite Politikamız;
Sağlık hizmetlerine bakış açısı, hizmeti sunuş şekli ve sürekli kalite iyileştirme faaliyetleriyle alanında örnek gösterilen bir Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak kalite politikamızdır.

Değer ve Politikalar

Kanıta dayalı bilgilerin ışığında gelişmeleri yakından izleyen, diş hekimliğinin her alanında inovasyon ve kalite odaklı bir kurum olmak.
Hasta ihtiyaç ve beklentilerini toplumsal hizmet bilincinde karşılayan, toplumun ağız ve diş sağlığını iyileştiren, liderlik ve etik değerleri olan yetkin diş hekimlerinin topluma kazandırılmasını sağlayan kurumsal bir yapı olmak.
Öncelikli olarak toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla çalışmalar yapmak.
Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.
Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.
Her düzeyde tıp ve sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Diş Hekimliği Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak eğitim ve sağlık hizmetlerinde verimliliğin arttırılmasını sağlamak.
Ağız ve diş sağlığı konusunda bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve sağlık politikalarına katkıda bulunmak.
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlamak.
Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla; kitap, dergi, broşür ve benzeri süreli ve süresiz yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak.
Tüm öğrenci ve çalışanlarına sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunmak.
Çevre sağlığını gözeterek çevreye zarar vermemek.
Eğitim ve sağlıkta etik değerlerden ödün vermemek.
Gerçekleştirilen eğitim ve sağlık hizmetlerinde kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

E-BÜLTEN'E KAYDOL

E-BÜLTEN'E KAYDOL

Copyright © 2018 Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi. Tüm hakları Saklıdır.
www.altinbasdis.com sitemizin son güncelleme bilgisi: 03.04.2024 13:05